Όλο αυτό το διάστημα, εξερευνόντας τη «Δομή της Ύλης», περάσαμε από διάφορους σταθμούς. Ανακαλύψαμε ότι τα κουαρκ που είναι οι θεμελιώδεις δομικοί λίθοι της ύλης, ενώνονται σε τριάδες και δημιουργούν τους πυρήνες των πρωτονίων και των νετρονίων. Όλα αυτά και με τη συνεισφορά των ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από τους πυρήνες, γεννούν τα άτομα. Με […]

Περισσότερα