Ινδιάνοι, Βεδουίνοι, Ινουίτ, Αϊνού, Εσκιμώοι είναι λίγοι από τους αυτόχθονες λαούς που συνεχίζουν να υπάρχουν στον κόσμο. Πρόκειται για μειονοτικούς πληθυσμούς ενός κράτους, στην περίπτωση που κατοικούσαν στο έδαφός του πριν την έλευση του μετέπειτα κυρίαρχου πληθυσμού. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Ενεργοί: Όσοι συμπεριλαμβάνουν έναν αξιόλογο αριθμό μελών και διατηρούν κάποιες βασικές παραδόσεις τους όπως […]

Περισσότερα