Αναρωτηθήκατε ποτέ τι διακρίνει τους ζωντανούς οργανισμούς από τα άβια αντικείμενα τα οποία βλέπουμε γύρω μας καθημερινά;  Ο αρχαίος  Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος πίστευε ότι η ύλη αποτελείται από αδιάσπαστα και αόρατα στοιχεία, τα άτομα τα οποία δε γίνονται αισθητά από τον άνθρωπο, δεν είναι ορατά, γιατί είναι πολύ μικρά. Είναι αιώνια, αναλλοίωτα και άφθαρτα. Αργότερα […]

Περισσότερα